Selecteer een pagina

In maart schreef ik in mijn blog ‘Ontmoeten en verbinden’ over de start van een professionele leergemeenschap (PLG). Samen met docenten, functionarissen internationalisering, een beleidsadviseur en onderwijskundige werken we aan een online internationaal samenwerkingsproject voor studenten van zorgopleidingen. Inmiddels zijn we ruim een half jaar en zeven sessies verder. Het lijkt me mooi en goed om een update te geven.

We begonnen de PLG met een kennismaking en een kernvraag: Waarom vindt een ieder van ons internationalisering in het mbo-onderwijs belangrijk? Deze vraag hebben we beantwoord met afbeeldingen die nog steeds de kern vormen van onze groep en samenwerking. Op basis van gesprekken hierover is een visieplaat ontwikkeld. Vervolgens zijn we ingegaan op onze wensen en ideeën met behulp van de volgende vraag: Hoe ziet het ideale online samenwerkingsproject eruit met studenten van onze zorgopleidingen en studenten uit het buitenland? De antwoorden hierop leidden tot een richting voor doelstellingen, opbrengsten en praktische zaken. Deze richtingen hebben we concreter gemaakt door o.a. gezamenlijk macro-, meso- en microdoelen te formuleren en doelen te selecteren voor de ontwikkeling van ons pilotproject. We hebben studenten gevraagd om deel te nemen aan een van onze sessies. Zo konden we onze ideeën delen, vragen stellen en input van hen verzamelen. Op dit moment leggen we contact met mogelijke internationale partners en bepalen we met welke klas(sen) we het project gaan uitvoeren.

Na de eerste sessie schreef ik over de mooie mix van personen in de PLG met verschillende achtergronden en ervaringen. Dat ervaar ik nog steeds zo. We voeren gesprekken die we normaal niet met elkaar voeren, we hebben de ruimte om samen te dromen en te experimenteren en we zetten in elke sessie samen nieuwe stappen die energie en inspiratie geven. Ik kijk uit naar het vervolg van het proces en het project.

Wil je meer weten over de aanpak en/of opbrengsten van deze PLG? In de Week van de Internationalisering van ROC van Twente (15 t/m 19 november) en op de Mbo Onderzoeksdag (4 november) vertel ik er meer over. Natuurlijk kun je ook altijd per mail contact opnemen.