Selecteer een pagina

Over het practoraat

Het practoraat internationalisering is een practoraat van ROC van Twente in samenwerking met ROC Mondriaan (Den Haag). De energie van het practoraat is gericht op het verder stimuleren van internationalisering binnen beide ROC’s.

Een van de uitgangspunten is dat we alle studenten willen bereiken met internationalisering. De wereld van vandaag is namelijk internationaal en dat vraagt van een onderwijsinstelling om de studenten goed voor te bereiden op de internationale dimensies van de samenleving, arbeidsmarkt/ werk en onderwijs.

Onze missie is om met docententeams aan de slag te gaan om internationalisering bewust te integreren in opleidingen vanuit drie invalshoeken: Internationalisation@Home, (virtuele) Mobility en Excellence.

Internationalisering voor iedereen

Bij internationalisering in het mbo-onderwijs, denken mensen al snel aan stagelopen of op excursie gaan naar het buitenland. Een groeiend maar relatief klein aantal studenten gaat nu de grens over in het kader van hun opleiding. Internationalisering is echter meer dan dat en wordt tegenwoordig vooral beschreven als een middel om studenten te begeleiden in en voor te bereiden op het leren, leven en werken in de (cultureel) diverse en internationaal georiënteerde wereld (samenleving, inclusief studie- en arbeidsmarkt). 

Om alle studenten hierop voor te bereiden, zouden dus ook alle studenten bereikt moeten worden met internationalisering. En dat is mogelijk door internationalisering te integreren in het onderwijs; ook wel bekend als Internationalisation at home. Het practoraat internationalisering is ontstaan om hieraan handen en voeten te geven. Net vanuit de gedachte dat internationalisering voor alle studenten van belang is. 

 

Ons DNA

Bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs

We willen een maatje zijn voor docententeams en opleidingen om internationalisering te integreren in het onderwijs. We zien internationalisering hierbij als een middel om studenten voor te bereiden op de internationale en interculturele dimensies van hun samenleving en arbeids- en studiemarkt.

Katalysator

We zetten graag iets in beweging en hopen dat de scoop en snelheid van deze beweging zich langzaam maar zeker verbreden, verdiepen en versnellen. We zien als het ware een olievlek die klein begint, maar steeds groter wordt.

Docentprofessionalisering

Als we studenten willen bereiken, dan kunnen we niet zonder de docenten. Sterker nog: de docenten staan centraal in deze beweging. We gaan dan ook graag in gesprek met docenten(teams) om samen te werken aan de ontwikkeling van een geïnternationaliseerd curriculum. Hierbij hebben we ook oog voor wat docenten ondersteunt en remt in dit proces, m.a.w. wat hebben docenten nodig?

Onderzoek

Deze quote uit het boek over actieonderzoek doen (van der Zouwen, 2020, p.16) verwoordt goed hoe wij tegen onderzoek aankijken en hoe we dat een rol geven binnen ons practoraat. Een onderzoekende houding, reflectie, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen (onderzoek en beleid), luisteren, parafraseren en naar binnen brengen, zijn een aantal belangrijke uitgangspunten voor ons.

Vragen stellen

Wij zien onszelf graag als vragenstellers. We willen vragen stellen om samen met collega’s een proces aan te gaan, om te prikkelen en stimuleren, met als doel om belanghebbenden aan te zetten tot nadenken en keuzes te laten maken (in gezamenlijkheid).

“Het onderzoek begint met de waarneming van een probleem, of juist iets wat bevalt en waar je meer van zou willen hebben. Je gaat nadenken over de situatie en ontwerpt een mogelijke actie. Vervolgens onderneem je actie, evalueert het resultaat en legt vast wat je hebt geleerd. Daarna herhaal je deze cyclus. Daarbij is het uiteraard niet de bedoeling dat je weer op hetzelfde punt uitkomt maar dat je verder bent gekomen in het aanpakken van het vraagstuk. De stappen die je zet, worden mede bepaald door wat zich voordoet; aan de hand daarvan stel je acties voortdurend bij. Dat betekent dat je het proces en de resultaten niet van tevoren kunt voorspellen; ze krijgen gaandeweg vorm.”

Quote uit boek "Actieonderzoek doen" van Van der Zouwen (2020, p. 16)

On The Road…

Als practoraat zijn we voortdurend in ontwikkeling.

Op onze weg richting de stip op de horizon – onderwijs dat geïnternationaliseerd is – ontmoeten we mensen, lezen we literatuur, volgen we het beleid, houden we rekening bij de (grotere) context, kijken we onderzoekend om ons heen (naar contexten, processen, projecten, ontwikkelingen) en zijn we betrokken bij of experimenteren we met projecten. Al deze informatie voedt ons, bepaalt onze koers en inspireert ons.

Hierbij komen we soms op punten die voelen als de periferie van Parijs, een plek van oneindig veel mogelijke richtingen. Op die punten zullen we keuzes moeten maken. Achteraf blijkt het dan ook vaker over een t-splitsing te gaan. Wie weet maken we een omweg. Maar omwegen kunnen ons stiekem ook weer veel bieden.

En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat er niet maar een weg naar Rome is. Wij kijken dan ook naar de omgeving waar we kunnen werken om op die manier aan te sluiten bij de energie die er is of bewegingen die al in gang zijn gezet.

Samenwerking

Het Practoraat Internationalisering is een samenwerking tussen ROC van Twente en ROC Mondriaan.
ROC van Twente en ROC Mondriaan vinden het belangrijk alle studenten te bereiken met internationalisering.
Vanuit die gedachte zijn ze in 2018 samen het practoraat internationalisering gestart.

Wij werken samen met

Practoraat Burgerschap

ROC van Twente