Selecteer een pagina

Het practoraat internationalisering initieert eigen projecten en ondersteunt en adviseert bestaande initiatieven op het gebied van internationalisering in het MBO.

Projecten
Hoe kan een internationale ervaring van één docent meer mensen in de onderwijsinstelling bereiken?

Met het Malawiproject werd beoogd om een buitenlandervaring van een docent verrijkend te maken voor meer personen in meerdere lagen van de onderwijsinstelling (studenten, docenten en managers).

Gekoppeld aan een reis van een docent konden studenten, docenten en managers door middel van brieven of video’s in contact komen met respectievelijk een leerling, leraar en schooldirecteur in Malawi. Aanvullend op deze uitwisseling heeft de docent in haar klassen en in het docententeam presentaties gegeven over haar ervaringen in Malawi.

In dit onderzoek is gekeken naar de opbrengsten van dit project en zijn er factoren in beeld gebracht die van invloed kunnen zijn bij de uitvoering.

De belangrijkste conclusie is dat een internationale ervaring van een enkele docent meerdere mensen in meerdere lagen van een onderwijsinstelling kan bereiken.

 

Meer informatie over dit project

Een online en internationaal samenwerkingsproject ontwikkelen en uitvoeren: hoe gaat dat?

We gaan aan de slag met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een online samenwerkingsproject tussen studenten van onze zorgopleiding en studenten van één of twee zorgopleidingen in het buitenland.

Dat doen we in een professionele leergemeenschap met docenten, functionarissen internationalisering, een beleidsadviseur en onderwijskundige.

De bedoeling is om deze leergemeenschap te voeden met informatie en kennis en ervaringen met elkaar te delen om vervolgens aan de slag te gaan met de ontwikkeling en uitvoering van het project.

We willen in ons onderzoek vooral aandacht geven aan het proces dat dan op gang komt, welke belemmeringen, inspiratie en ondersteuning de deelnemers tegenkomen, welke vaardigheden, kennis en houding ze inzetten en nodig lijken te hebben, etc.

Samenwerking

Het Practoraat Internationalisering is een samenwerking tussen ROC van Twente en ROC Mondriaan.
ROC van Twente en ROC Mondriaan vinden het belangrijk alle studenten te bereiken met internationalisering.
Vanuit die gedachte zijn ze in 2018 samen het practoraat internationalisering gestart.

Wij werken samen met

Practoraat Burgerschap

ROC van Twente