Selecteer een pagina

Het practoraat internationalisering initieert eigen projecten en ondersteunt en adviseert bestaande initiatieven op het gebied van internationalisering in het MBO.

Projecten
Malawi project: Hoe kan een internationale ervaring van één docent meer mensen in de onderwijsinstelling bereiken?

Met het Malawiproject werd beoogd om een buitenlandervaring van een docent verrijkend te maken voor meer personen in meerdere lagen van de onderwijsinstelling (studenten, docenten en managers).

Gekoppeld aan een reis van een docent konden studenten, docenten en managers door middel van brieven of video’s in contact komen met respectievelijk een leerling, leraar en schooldirecteur in Malawi. Aanvullend op deze uitwisseling heeft de docent in haar klassen en in het docententeam presentaties gegeven over haar ervaringen in Malawi.

In dit onderzoek is gekeken naar de opbrengsten van dit project en zijn er factoren in beeld gebracht die van invloed kunnen zijn bij de uitvoering.

De belangrijkste conclusie is dat een internationale ervaring van een enkele docent meerdere mensen in meerdere lagen van een onderwijsinstelling kan bereiken.

 

Lees het rapport
Bekijk de poster van dit project
Een online en internationaal samenwerkingsproject ontwikkelen en uitvoeren: hoe gaat dat?

We gaan aan de slag met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een online samenwerkingsproject tussen studenten van onze zorgopleiding en studenten van één of twee zorgopleidingen in het buitenland.

Dat doen we in een professionele leergemeenschap met docenten, functionarissen internationalisering, een beleidsadviseur en onderwijskundige.

De bedoeling is om deze leergemeenschap te voeden met informatie en kennis en ervaringen met elkaar te delen om vervolgens aan de slag te gaan met de ontwikkeling en uitvoering van het project.

We willen in ons onderzoek vooral aandacht geven aan het proces dat dan op gang komt, welke belemmeringen, inspiratie en ondersteuning de deelnemers tegenkomen, welke vaardigheden, kennis en houding ze inzetten en nodig lijken te hebben, etc.

De opbrengsten van een studiereis van medewerkers naar Finland

Volgens de visie van het College voor Mens & Gezondheid zouden alle studenten en medewerkers een “leren zonder grenzen” ervaring moeten krijgen. Tien medewerkers met verschillende rollen in het college zijn in april 2022 op bezoek gegaan bij twee mbo-scholen in Finland.

Het doel van deze reis was om kennis te maken en de mogelijkheden voor diverse soorten samenwerkingen te verkennen met deze nieuwe partners.

Vanuit het practoraat volgden we dit proces aan de hand van twee onderzoeksvragen:

  1. Hoe start je een samenwerking met een nieuwe Finse netwerkpartner?
  2. Hoe worden opgedane inzichten uit de studiereis naar Finland gebruikt en ingezet door de medewerkers in Nederland?
Internationalisering binnen het college van C&O in beeld

Binnen het college Commercie & Ondernemen van het ROC van Twente staat internationalisering als belangrijke pijler in de visie omschreven.

Naar aanleiding hiervan is in september 2020 een verkennend onderzoek uitgevoerd onder collega’s van dit College.

Middels een vragenlijst is in kaart gebracht wat de stand van zaken is binnen het college op het gebied van internationalisering.

 

Lees hier het rapport
PLG: Samen, in een professionele leergemeenschap, een duurzaam internationaal samenwerkingsproject voor studenten ontwikkelen en uitvoeren

In het college voor Mens & Gezondheid zijn we in februari 2021 gestart met een samenwerking in een professionele leergemeenschap voor internationalisering.

Een groep met docenten, functionarissen internationalisering, een beleidsadviseur, onderwijskundige, docent-onderzoeker en practor komt maandelijks bij elkaar om gezamenlijk aan een internationaal samenwerkingsproject te werken.

Zo hebben we een gezamenlijke visie op internationalisering ontwikkeld, de huidige en gewenste situatie in beeld gebracht, doelen vastgesteld en met studenten en mogelijke internationale partners gesproken In mei en juni 2022 vindt een pilotproject in samenwerking met een zorgopleiding in Münster plaats.

We maken gebruik van inzichten uit participatief actieonderzoek en leggen het proces van de PLG, het pilotproject en adviezen voor de toekomst vast.

Samenwerking

Het Practoraat Internationalisering is een samenwerking tussen ROC van Twente en ROC Mondriaan.
ROC van Twente en ROC Mondriaan vinden het belangrijk alle studenten te bereiken met internationalisering.
Vanuit die gedachte zijn ze in 2018 samen het practoraat internationalisering gestart.

Wij werken samen met

Practoraat Burgerschap

ROC van Twente