Selecteer een pagina

Dit is mijn laatste blog als practor internationalisering van ROC van Twente en ROC Mondriaan. Na 4 mooie, interessante en inspirerende jaren neem ik afscheid. Een goed moment om terug te blikken en om stil te staan bij de wereld en onze visie op internationalisering.

Het is augustus 2022. De Corona-pandemie is wat naar de achtergrond verdwenen (hoewel er een stille opmars in aandacht lijkt te zijn). De wereld lijkt echter op veel andere manieren in vuur en vlam te staan. Letterlijk met alle (bos)branden in Zuid Europa en andere delen van de wereld – door de opwarming van onze planeet en de toenemende droogte en watertekorten – maar ook de oorlogen, de interne conflicten en hardere botsingen tussen mensen met verschillende meningen. Ik wil geen zwart beeld van de wereld neerzetten, hoewel ik niet kan ontkennen dat ik me soms wat zorgen maak over alle ontwikkelingen.

Dat gezegd zijnde realiseer ik me ook dat met de toenemende verdelingen en “problemen”, er mensen en groepen zijn die daar een tegenwicht aan bieden. Ik heb sterk het idee dat er vooral veel jongeren – en jong volwassenen – zijn met een groot bewustzijn, zowel over zichzelf als over de wereld waarin ze wonen. De internationaal verbonden wereld heeft dus zo zijn zijdes. Die van verbinding en samen én die van verdeling en gescheidenheid.

Hoe je er ook naar kijkt. De wereld is internationaal verbonden. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die dat anders zien. Maar dat kan mijn beroepsdeformatie zijn. Er zijn wel (grote) verschillen tussen de manieren waarop mensen zich hiertoe willen of kunnen verhouden: verschillen in meningen en visies die ze hierover hebben en verschillen in het gedrag dat mensen laten zien. Er zijn ook verschillende soorten van verbindingen: de handelsverbindingen, de gezamenlijke aanpak van “wereldproblemen”, het leren van (en met) elkaar, geopolitieke verhoudingen. De gemeenschappelijke deler is echter wel dat er verbinding is!

Als practoraat hebben we internationalisering van en in het middelbaar beroepsonderwijs gedefinieerd als de begeleiding en voorbereiding van studenten op hun leven, leren en werken in de geglobaliseerde wereld: de maatschappij en de studie- en arbeidsmarkt. Onze missie hierbij was – en is – om bij te dragen aan de internationalisering van het onderwijs. Enerzijds is dat kijken naar het systeem, anderzijds is dat samenwerken met (docenten-)teams om internationalisering een plek te geven in het onderwijs/ curriculum van de studenten.

We hebben in de afgelopen jaren veel inspirerende gesprekken gevoerd, een beweging in gang mogen zetten, samen kunnen werken met collega’s binnen beide ROC’s, en ook buiten deze ROC’s, en her en der wat kunnen experimenteren. Ik wens mijn collega’s veel plezier met de voortzetting van deze beweging! En ik wens alle studenten en leerlingen toe dat ze de kans krijgen de schoonheid van de wereldse verbondenheid te mogen ontdekken en ervaren!

Bedankt!