Selecteer een pagina

Practoraat
Internationalisering MBO

Updates

Verbonden wereld
Verbonden wereld

Dit is mijn laatste blog als practor internationalisering van ROC van Twente en ROC Mondriaan. Na 4 mooie, interessante en inspirerende jaren neem ik afscheid. Een goed moment om terug te blikken en om stil te staan bij de wereld en onze visie op internationalisering....

Lees meer
Hoe meer ik leer, hoe minder ik weet
Hoe meer ik leer, hoe minder ik weet

Toen in 2018 het practoraat internationalisering werd opgestart, vond ik hierin een mooie rol als docent-onderzoeker. Ik had net een inspirerende reis naar Malawi achter de rug, veel nieuwe mensen leren kennen en tegelijkertijd mezelf beter leren kennen. Ik voelde aan...

Lees meer
Internationalisation from a European perspective
Internationalisation from a European perspective

Internationalisation is preparing students to live, learn and work in the internationally connected and interculturally diverse society, including study- and labour market. Since a few years the Practoraat Internationalisering promotes this point of view on...

Lees meer

Projecten

Projecten
MBO docent competenties voor internationalisering in de praktijk

Wat heb jij nodig om je studenten te laten floreren in een internationaal verbonden wereld?

Waarom internationaliseren verschillende opleidingen hun onderwijs eigenlijk, hoe ziet dat soort onderwijs er precies uit – en wat moeten docenten in huis hebben dit handen en voeten te geven in de praktijk? Bart-Jan Staman, Daan Maljers en Babet Hoeberigs van het Practoraat Internationalisering van het ROC van Twente en Marloes Ambagts van de Haagse Hogeschool gingen in gesprek met collega’s vanuit het hele ROC van Twente en  maakten een overzicht van MBO docent competenties voor internationalisering.

Via onderstaande link kun je het volledige artikel lezen:
Docentcompenties - Internationalisering in de praktijk

Malawi project: Hoe kan een internationale ervaring van één docent meer mensen in de onderwijsinstelling bereiken?

Met het Malawiproject werd beoogd om een buitenlandervaring van een docent verrijkend te maken voor meer personen in meerdere lagen van de onderwijsinstelling (studenten, docenten en managers).

Gekoppeld aan een reis van een docent konden studenten, docenten en managers door middel van brieven of video’s in contact komen met respectievelijk een leerling, leraar en schooldirecteur in Malawi. Aanvullend op deze uitwisseling heeft de docent in haar klassen en in het docententeam presentaties gegeven over haar ervaringen in Malawi.

In dit onderzoek is gekeken naar de opbrengsten van dit project en zijn er factoren in beeld gebracht die van invloed kunnen zijn bij de uitvoering.

De belangrijkste conclusie is dat een internationale ervaring van een enkele docent meerdere mensen in meerdere lagen van een onderwijsinstelling kan bereiken.

 

Lees het rapport
Bekijk de poster van dit project
De opbrengsten van een studiereis van medewerkers naar Finland

Volgens de visie van het College voor Mens & Gezondheid zouden alle studenten en medewerkers een “leren zonder grenzen” ervaring moeten krijgen. Tien medewerkers met verschillende rollen in het college zijn in april 2022 op bezoek gegaan bij twee mbo-scholen in Finland.

Het doel van deze reis was om kennis te maken en de mogelijkheden voor diverse soorten samenwerkingen te verkennen met deze nieuwe partners.

Vanuit het practoraat volgden we dit proces aan de hand van twee onderzoeksvragen:

  1. Hoe start je een samenwerking met een nieuwe Finse netwerkpartner?
  2. Hoe worden opgedane inzichten uit de studiereis naar Finland gebruikt en ingezet door de medewerkers in Nederland?

Tijdlijn van het project>

Evaluatierapport van het project>

Internationalisering binnen het college van C&O in beeld

Binnen het college Commercie & Ondernemen van het ROC van Twente staat internationalisering als belangrijke pijler in de visie omschreven.

Naar aanleiding hiervan is in september 2020 een verkennend onderzoek uitgevoerd onder collega’s van dit College.

Middels een vragenlijst is in kaart gebracht wat de stand van zaken is binnen het college op het gebied van internationalisering.

 

Lees hier het rapport
PLG: Samen, in een professionele leergemeenschap, een duurzaam internationaal samenwerkingsproject voor studenten ontwikkelen en uitvoeren

In het college voor Mens & Gezondheid zijn we in februari 2021 gestart met een samenwerking in een professionele leergemeenschap voor internationalisering.

Een groep met docenten, functionarissen internationalisering, een beleidsadviseur, onderwijskundige, docent-onderzoeker en practor komt maandelijks bij elkaar om gezamenlijk aan een internationaal samenwerkingsproject te werken.

Zo hebben we een gezamenlijke visie op internationalisering ontwikkeld, de huidige en gewenste situatie in beeld gebracht, doelen vastgesteld en met studenten en mogelijke internationale partners gesproken In mei en juni 2022 vindt een pilotproject in samenwerking met een zorgopleiding in Münster plaats.

We maken gebruik van inzichten uit participatief actieonderzoek en leggen het proces van de PLG, het pilotproject en adviezen voor de toekomst vast.

Story circles in het mbo onderwijs

Studenten van de opleiding onderwijsassistent krijgen in de toekomst allemaal te maken met culturele diversiteit in de klas. Het is een wens van de opleiding om studenten hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Dit betekent dat er een basis gelegd kan en mag worden in interculturele sensitiviteit om vervolgens ook intercultureel sensitief te kunnen handelen. In hetzelfde gebouw als de opleiding onderwijsassistent wordt lesgegeven aan de inburgeraars en aan de studenten van entree. Hoewel de opleidingen in hetzelfde gebouw huisvesten, (b)leken dit verschillende werelden waartussen weinig verbinding plaatsvond. Vanuit deze twee uitgangspunten en de ontdekking van story circles is er een pilot uitgevoerd met deze methode. Eerst is de story circle uitgetest met studenten van de opleiding onderwijsassistent. Vervolgens bij het mbo college voor Mens en Gezondheid. En tot slot is deze methode uitgevoerd met studenten van de opleiding onderwijsassistent en entree.
Deze laagdrempelige methode zorgt ervoor dat studenten naar elkaar luisteren en elkaar zo echt ontmoeten.

Handleiding Story Cirkels

Ervaar de kracht van Story Circles

Wat vraagt de internationale of interculturele samenwerking op de bouwplaats van toekomstige professionals?

De bouwplaats is een ontzettende dynamische werkomgeving. Dit komt niet alleen doordat allerlei beroepen zoals timmermannen, stukadoors en schilders moeten samenwerken, maar ook doordat op de bouwplaats veel mensen werken met verschillende nationaliteiten en/of culturele achtergronden. Uit de literatuur en gesprekken met enkele directeuren, projectleiders en opleiders in de bouw blijkt dat anno 2021 ongeveer 25 tot 30% van het arbeidspersoneel van niet Nederlandse komaf is. Meeste arbeidsmigranten komen uit Polen, Hongarije en Bulgarije. De trend is dat arbeidsmigranten van steeds verder weg komen, soms ook van buiten Europa. Uit de gesprekken kwam ook naar voren dat zij een toename zien in arbeidsmigranten die volgens hun voorspelling in 2030 zal oplopen tot 50 tot 60%.
Om op de bouwplaats efficiënt en effectief te kunnen blijven samenwerken is het noodzakelijk dat mbo-opleidingen in de bouw hierop inspelen. Na analyse van de gesprekken komen drie onderwerpen naar voren die directeuren, projectleiders en opleiders in de bouw belangrijk vinden om nadrukkelijk aandacht aan te besteden. Dit is allereerst aandacht voor communicatie en de taalvaardigheid. Ten tweede is aandacht voor veiligheid belangrijk. En als laatste vinden zij aandacht voor houding en gedrag tijdens het omgaan met mensen uit een ander land of met mensen met een andere culturele achtergrond belangrijk en ook de kennis over andere culturen.

Lees hier het rapport: Internationale samenwerking op de bouwplaats

10 weken naar het buitenland als begeleider bij Eurocamp: wat levert het op?

Al vele jaren hebben studenten van de opleiding Onderwijsassistent de mogelijkheid om stage te lopen als begeleider bij een Eurocamp locatie in Frankrijk.

In het schooljaar 2019-2020 hebben we enkele studenten bevraagd over hun ervaring en de opbrengsten in kaart gebracht. Om beter te begrijpen wat de daadwerkelijke opbrengsten zijn van een buitenland ervaring, is hier vanuit het practoraat aan de hand van kwalitatieve onderzoeksmethoden nader naar gekeken.

De volgende onderzoeksvraag stond hierbij centraal: Wat zijn voor deelnemende studenten de opbrengsten van Eurocamp: keuzedeel Internationaal II: Werken in het buitenland? We kunnen naar aanleiding van de gesprekken concluderen dat de studenten veel geleerd hebben tijdens hun periode in het buitenland. Met name op het gebied van taalontwikkeling, persoonlijke/professionele ontwikkeling en het samenwerken en samenleven. De studenten geven aan dat ze hierin grote stappen hebben gemaakt en de omgeving van de studenten ziet dit eveneens terug. De opbrengsten die zij noemen lijken in lijn met de opbrengsten die de begeleiders van internationale stages signaleren bij hun studenten.

Lees het hele rapport>>

Aan de slag met internationalisering in het mbo

Nuffic heeft een toolkit ontwikkeld om het gesprek rondom internationalisering te voeren binnen je team. Het practoraat heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze toolkit.

In 5 stappen voer je het goede gesprek met je collega’s:

  1. Wat betekent internationalisering voor jou?
  2. Waarom is internationalisering relevant voor onze studenten?
  3. Welke internationale competenties zijn relevant voor onze studenten?
  4. Welke internationaliseringsactiviteiten doen we al en/of kunnen we aanbieden?
  5. Wat gaan we nu doen? En wat is daarvoor nodig?

Bekijk de koolkit op de site van Nuffic.nl>>

Samenwerking

Het Practoraat Internationalisering is een samenwerking tussen ROC van Twente en ROC Mondriaan.
ROC van Twente en ROC Mondriaan vinden het belangrijk alle studenten te bereiken met internationalisering.
Vanuit die gedachte zijn ze in 2018 samen het practoraat internationalisering gestart.

Wij werken samen met

Practoraat Burgerschap

ROC van Twente