Selecteer een pagina

Internationalisering en wereldburgerschap – vooraankondiging

Op 12 mei is het symposium “Internationalisering & Wereldburgerschap… 2 werelden?”. Zoals op de website van de Haagse Hogeschool staat geschreven: Heb je een internationale ervaring – thuis of over de grens – nodig om jezelf een wereldburger te kunnen...
Docenten en internationalisering

Docenten en internationalisering

Welke competenties heeft een docent nodig om internationaliseringsactiviteiten te begeleiden? Wat moet een docent kunnen om studenten te begeleiden in de ontwikkeling van hun internationale competenties? Moet een docent naar het buitenland zijn geweest om studenten te...

Internationalisering: wat levert het op? (gastblog)

Internationalisering, waar denk je dan aan? Waarschijnlijk aan stage lopen in het buitenland, maar het is zoveel meer! Denk bijvoorbeeld aan lessen op school, waarin wordt ingegaan op interculturele diversiteit. Toch gaat dit blog over een stage in het buitenland en...