Selecteer een pagina

Organisatie

Dit Practoraat is een samenwerking tussen ROC van Twente en ROC Mondriaan.

Binnen ROC van Twente gaat het om een interne samenwerking tussen het MBO College voor Onderwijs, Sport & Welzijn, het MBO College voor Commercie & Ondernemen, het MBO College voor Mens & Gezondheid en het MBO College voor Bouw, Infra & Interieur.

In ROC Mondriaan is het Practoraat gepositioneerd bij de dienst Onderwijsondersteuning en –advies en werken we nauw samen met de TechniekCampus.

Practor

Babet Hoeberigs

Babet Hoeberigs is practor Internationalisering. Met deels Indonesisch bloed, een jeugd in Brussel, reis-, studie en werkervaringen in verschillende landen, is internationalisering voor haar vanzelfsprekend.

Als iemand haar vroeger al vroeg waar ze woonde, antwoordde ze “op de wereld”. Allerlei ingrediënten die haar hebben gevormd en die haar passie voor dit onderwerp kenmerken.

Samen met haar team benadert Babet internationalisering als een middel dat hoort bij deze wereld. De wereld is namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit dat licht is het van belang dat ook in het onderwijs aandacht is voor de internationale (en interculturele) dimensies van leren, werken en leven.

Babet wil internationalisering op een hoger plan brengen. “In mijn beleving gaat het meer over gevolgen van globalisering. Bedrijven werken over de grens, de arbeidsmarkt wordt internationaler, onze samenleving kent een diverse samenstelling. De vragen zijn: en zijn: wat willen we onze studenten meegeven en hoe doen we dat?”

Binnen ROC van Twente gaat het om een interne samenwerking tussen het MBO College voor Sport, Onderwijs en Cultuur, het MBO College voor Commercie & Ondernemen, het MBO College voor Gezondheidszorg en het MBO College voor Bouw, Infra en Interieur.

Het Practoraat is in september 2018 gestart en in deze fase met name gericht op het kaart in brengen van de context en de wensen en behoeften die er leven.

Docent-onderzoekers

Bij ROC van Twente zijn vier enthousiaste collega’s als docent-onderzoekers betrokken bij het practoraat Internationalisering.

Bij ROC Mondriaan is het practoraat centraal gepositioneerd bij de afdeling onderwijsonderondersteuning en -advies (OOA). Het is het eerste practoraat dat zo centraal is neergezet vanuit de gedachte dat internationalisering voor iedereen van belang is.

Op dit moment is het practoraat actief betrokken bij de techniek campus en in gesprek met de school voor ICT en de school voor technologie en engineering. De centrale vraag is wat kan het practoraat betekenen binnen deze scholen en opleidingen om alle studenten te bereiken met internationalisering?

Programmamanager Excellentie Remco Koerts is betrokken bij internationalisering en beleid binnen ROC Mondriaan.