Selecteer een pagina

Docent-onderzoekers

Het team van docentonderzoekers bestaat uit vier enthousiaste en gedreven docenten die naast hun taken als docent ook onderzoek doen.

Hun beweegredenen om docentonderzoeker bij het practoraat internationalisering te worden zijn divers, zoals je hieronder kunt lezen.

Binnen het MBO College voor Gezondheidszorg ben ik werkzaam als docent Nederlands, rekenen en expressief talent. Het vakkenpakket waarin ik lesgeef weerspiegelt mijn brede interesse in de ontwikkeling van de student. Ik leer studenten kennen vanuit meerdere perspectieven en dat inspireert mij.

Met eenzelfde interesse ben ik nauw betrokken bij onderwijsprojecten van stichting Edukans. Ik heb reizen gemaakt naar Malawi waarin ik met lokale directeuren en leerkrachten heb gewerkt aan kwaliteit van onderwijs, zowel hier als daar.

Tegelijkertijd heb ik leren kijken naar verschillen en overeenkomsten in culturen. De persoonlijke ontwikkeling die ik daarin heb doorgemaakt, is belangrijk voor mijn werk en voor mijn rol in de samenleving.

Ik vind het belangrijk om alle lagen van het mbo-onderwijs (studenten, docenten, management) te betrekken bij deze thema’s. Toen het practoraat internationalisering werd opgericht, vond ik hierin een mooie uitdaging om mezelf verder te ontwikkelen als docent-onderzoeker en een bijdrage te leveren aan internationalisering in het mbo.

Natascha Kuipers

docent Nederlands, Rekenen en expressief talent, ROC van Twente

Met ons gezin reisde ik regelmatig naar de Verenigde Staten. Deze vreemde cultuur maakte indruk. Groter was de impact van onze vakantie in Roemenië direct na de val van de communistische leider Ceaușescu in 1989. Ook door een uitwisselingsorganisatie kwam ik al op jonge leeftijd in aanraking met diverse culturen. Japanners, Taiwanezen, Amerikanen en Brazilianen kwamen regelmatig bij ons over de vloer.

Ik heb de afgelopen tien jaar gewerkt bij diverse ROC’s en heb voornamelijk bij sport en bewegen les gegeven op niveau 2, 3 en 4. Ik doceer met name (ped)agogische vakken waarin ik probeer studenten de ruimte te geven om uiting te kunnen geven aan wie ze zijn ongeacht hun achtergrond, ervaring of kennis.

Daarnaast ben ik geïnteresseerd opleiden en werken in het buitenland en in de werkgelegenheid in de grensregio. Met name het werken net over de grens trekt mijn aandacht. Wat moet een student daarvoor kunnen? Hoe kan een student dit leren? En hoe kan ik de student onderwijs aanbieden dat opleidt voor dit werk? Ik ben daarom ook blij dat ik in het practoraat Internationalisering mede hierover met studenten, docenten en managers kan praten. Maar ik vind het een uiteindelijk om uitkomsten uit onderzoek z’n weg te laten vinden naar de praktijk.

Daan Maijers

docent pedagogische vakken, ROC van Twente

Ik ben Bart-Jan Staman, docent-onderzoeker binnen het practoraat Internationalisering. Naast deze functie ben ik docent Economische vakken op het ROC van Twente.

Het thema van dit practoraat betekent voor mij dat studenten zich kunnen zo kunnen ontwikkelen dat ze voorbereid zijn op leren, leven en werken in een diverse samenleving. Persoonlijk heb ik binnen mijn opleidingen weinig tot geen internationale ervaringen gehad en dit heb ik achteraf als een gemis ervaren. Dit is één van mijn motivaties geweest om binnen dit practoraat onderzoek te doen zo dat uiteindelijk elke student een internationale ervaring heeft gehad.

Het thema internationalisation@home speelt hierin een grote rol en ik ben vooral geïnteresseerd hoe we studenten binnen dit thema kunnen voorbereiden op het leren, leven en werken in een diverse samenleving. Het mooiste aan I@H vind ik dat elke student een internationale ervaring krijgt en niet slechts een beperkte groep van de studenten.

Een persoonlijk doel van mij is om te zorgen dat binnen de organisatie het beeld van internationalisering verandert en dat de internationaliseringsactiviteiten betekenisvol zijn voor de studenten en docenten. Daarnaast vind ik dat we moeten kijken wat er binnen de organisatie al aanwezig is aan interculturele en internationale dimensies en vooral ook van elkaar leren.

Bart-Jan Staman

docent economische vakken, ROC van Twente

Mijn naam is Pieternel Buschers en ik ben geboren en getogen in het mooie Twente. Mijn ouders hebben mij altijd de mogelijkheden gegeven om de wereld te ontdekken. Na mijn middelbare school heb ik ervoor gekozen om vanuit Enschede naar Amsterdam te gaan. Hier studeerde ik Culturele Antropologie aan de UvA en Criminologie aan de VU en UU. Deze studies heb ik beiden met veel interesse gevolgd, maar ik miste na afloop de praktische kant.

Dit heeft gemaakt dat ik vervolgens voor de studie docent Maatschappijleer gekozen heb. De beste zet die ik heb kunnen maken. Momenteel ben ik naast docent-onderzoeker werkzaam als docente en teamdeskundige bij de opleiding Onderwijsassistent (SOC). We hebben een fantastisch mooie doelgroep om mee te werken, maar ik merk als docente Burgerschap ook dat hun visie op de wereld niet altijd even breed is.

De functie als docent-onderzoeker binnen het practoraat internationalisering geeft mij de mogelijkheid om mijn enthousiasme ten aanzien van kwalitatief onderzoek toe te passen binnen het prachtige speelveld dat het ROC van Twente biedt.

Hoe kunnen we onze studenten begeleiden in de diverse wereld om hen heen en hoe kunnen we binnen het ROC bruggen vormen tussen de verschillende colleges? Ik vind het fantastisch mooi om mee te kunnen werken aan een onderzoek dat gericht is op alle lagen van de organisatie, met als doel mijn studenten te helpen hun visie te ontwikkelen en te verbreden.

Pieternel Busschers

docent en teamdeskundige opl. Onderwijsassistent, ROC van Twente

close

Iedere maandagochtend het laatste nieuws van het practoraat internationalisering in je mailbox?

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.