Selecteer een pagina

In een eerder blog heb ik al eens beschreven wat het verschil is tussen opleidingen die versterkt Engels aanbieden en opleidingen die tweetalig onderwijs verzorgen. Een tweetalige opleiding moet aan verschillende eisen voldoen om als zodanig aangemerkt te worden. Bij het verder verdiepen in tweetalig onderwijs is bij mijzelf de vraag naar voren gekomen waarom bepaalde opleidingen kiezen voor tweetalig onderwijs en op welke manieren het meerwaarde kan bieden aan de ontwikkeling van de vaardigheden van studenten op het mbo. Daarnaast ben ik mij af gaan vragen of het nodig is om aan alle standaardeisen van tweetalig onderwijs te voldoen om studenten de juiste internationale vaardigheden aan te leren of dat dit wellicht ook op andere manieren kan.

Het doel van een opleiding moet in mijn ogen niet zijn om een tweetalige opleiding aan te bieden, maar moet zijn om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de drievoudige kwalificatie van het mbo: opleiden voor een vak, vervolgopleiding en goed burgerschap. Binnen deze kwalificaties spelen de internationale en interculturele aspecten een steeds grotere rol. Om studenten hierop voor te bereiden zou een tweetalige opleiding als middel ingezet kunnen worden, maar wellicht kan dit ook op andere manieren.
Binnen mijn onderzoek ligt de nadruk op de vaardigheden waarover studenten zouden moeten beschikken binnen de internationale arbeidsmarkt, studiemarkt en maatschappij wanneer ze de opleiding binnen het ROC hebben afgerond en hoe tweetalig onderwijs hieraan bij kan dragen.
Inmiddels heb ik gesprekken gehad met mensen uit de arbeidsmarkt en ben ik bezig om in kaart te brengen over welke vaardigheden studenten zouden moeten beschikken en op welke wijze dit aangeleerd zou kunnen worden binnen een (tweetalige) opleiding.
Naast gesprekken met de arbeidsmarkt ga ik voor mijn onderzoek ook in gesprek met studenten en vervolgopleidingen om zo een nog beter beeld te krijgen van de vaardigheden waarover studenten zouden moeten beschikken.

Ik hoop in een volgend blog enkele van deze resultaten met jullie te kunnen delen!