Selecteer een pagina

Wat doe jij als docent-onderzoeker? Vanuit mijn omgeving krijg ik regelmatig deze vraag. In deze blog neem ik jullie graag mee in de verschillende taken en rollen die ik heb als docent-onderzoeker bij ROC van Twente.

Ik geef les bij de opleidingen Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige en ik doe onderzoek voor het practoraat internationalisering. Het is een combinatie waar ik veel energie en inspiratie uit haal. Het grootste deel van de tijd begeleid ik studenten die worden opgeleid voor een mooie baan in de gezondheidszorg. Daarnaast werk ik één dag per week samen met een team aan onderzoek naar internationalisering in het mbo. Ons team van vier docent-onderzoekers wordt aangestuurd door een practor. De docent-onderzoekers werken allemaal bij een ander college van ons ROC en daardoor hebben we verschillende ervaringen en achtergronden die we meenemen in ons practoraat. We staan dicht bij de onderwijspraktijk en daar sluiten we ons onderzoek ook graag bij aan: een kracht van de practoraten.

Twee weken geleden hebben we met de teamleden van ons practoraat ingezoomd op de verschillende rollen die we hebben als we praktijkgericht onderzoek uitvoeren: een persoonlijke rol, een onderzoeksrol en een veldrol. Bij de persoonlijke rol gaat het om wie we zijn als individuele personen, om onze eigen motivatie, kennis, ervaringen en visie. Al die aspecten nemen we mee in ons werk. In onze onderzoeksrol hebben we te maken met de taken die horen bij onderzoek doen, zoals literatuuronderzoek uitvoeren, data verzamelen en analyseren en rapportages schrijven. Hierbij proberen we zo objectief en transparant mogelijk te werk te gaan. Tenslotte hebben we een rol in de samenwerking met betrokkenen bij ons onderzoek, een veldrol. Onderzoek doen we nooit alleen, want we werken samen met experts binnen en buiten het ROC en met studenten en docenten. Vaak kennen wij de deelnemers van ons onderzoek, want het zijn de mensen met wie we elke dag werken: onze eigen collega’s en studenten. Dat heeft invloed op de manier waarop we ons onderzoek uitvoeren. Deze drie rollen kunnen elkaar versterken, maar soms ook tegenspreken. Het is een voordeel om als onderzoeker kennis te hebben van de dagelijkse onderwijspraktijk, omdat je zo onderzoek kunt ontwerpen dat past bij de deelnemers en de context. Tegelijkertijd is het een uitdaging om zo objectief mogelijk data te verzamelen en te analyseren uit je eigen werkomgeving. We vinden het belangrijk om ons hiervan bewust te zijn. In bijeenkomsten met ons onderzoeksteam reflecteren we op de rollen en delen we ervaringen en inzichten met elkaar. Zo houden we onszelf en elkaar scherp.

Na een interessante dag met het practoraat zitten de volgende ochtend weer 25 studenten klaar voor de laptop. We hebben het in de les Nederlands over argumenten voor en tegen coronavaccinatie, betrouwbare bronnen en informatie, zodat alle studenten een eigen bewuste keuze kunnen maken om zich wel of niet te laten vaccineren. Dan besef ik me opnieuw hoe ik mijn werk als docent en onderzoeker kan combineren, want in die les zijn we ook met een mooi en belangrijk onderzoek bezig!