Selecteer een pagina

Sinds september 2019 ben ik beleidsadviseur internationalisering in ROC van Twente. In de afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het nieuwe internationaliseringsbeleid voor ons ROC. Beleid voor onze studenten, hun opleiding(en) en stages. Beleid waarmee beleidsadviseurs en het practoraat zich samen met opleidingsteams willen inspannen om ervoor te zorgen dat studenten internationaliseringscompetenties kunnen ontwikkelen.

Mijn persoonlijke professionele reis door het ROC van Twente de afgelopen jaren heeft mij laten zien wat internationale ervaringen kunnen opleveren. Een inkijkje hierin.

Tot september 2019 heb ik 10 jaar als teammanager gewerkt. Vanuit dat perspectief kende ik de mogelijkheden voor internationalisering nauwelijks. Samen met mijn collega’s had ik mijn handen vol aan het optimaliseren van onderwijs, het aansturen van het docententeam, alles met het doel goede zorgprofessionals af te leveren aan de arbeidsmarkt. Internationalisering kreeg noodgedwongen plek in mijn dagelijkse werk omdat we voor ons stagetekort gelukkig(!) stageplaatsen in Duitsland wisten te vinden. Diverse studenten kregen hierdoor een bijzondere stage-ervaring: amper een paar kilometer over de grens was de andere (bedrijfs)cultuur, de Duitse taal en de onbekende werkwijzen soms moeilijker dan gedacht. Dat dit tegelijkertijd een belangrijke extra dimensie gaf aan de beroepsontwikkeling werd ik mij toen meer bewust: de start van een professionele ontwikkelingsreis.

Inmiddels werd in opdracht van het managementteam van mijn college ook de beleidsontwikkeling gestart voor internationalisering: verkenning van de mogelijkheden, een visie formuleren, doelen en ambities benoemen. In reistermen ook richtinggevend voor managers en docenten om werk te maken van internationalisering in de opleidingen.

Ook ROC breed kwam internationalisering op de kaart door de instelling van het practoraat. En dus kwam ik als manager vaker en inhoudelijker te spreken over internationalisering: vooralsnog over de beelden daarbij en nog lang niet altijd over de betekenis ervan. Hoe dan ook : een kier naar een nieuw perspectief op goed onderwijs namelijk deskundigheidsbevordering door internationalisering.

Centraal op mijn pad – maar zeker ook in de verdere ontwikkeling van internationalisering binnen ons ROC – is bewustwording. Want pas als je beseft en ziet dát het er is kun je het betekenis geven. En betekenis geven doe je niet persé door te reizen: inmiddels kunnen we @ home reizen door middel van de diverse online media en vooral niet vergeten: door het lezen van een goed boek. Ik ga verder op met de professionele ontwikkelingsreis en zet mij in voor de internationale competentieontwikkeling in opleidingsteams zodat we door middel van ons onderwijs een goede en mooie internationaliseringservaring kunnen bieden aan al onze studenten.