Selecteer een pagina

Internationalisering, waar denk je dan aan? Waarschijnlijk aan stage lopen in het buitenland, maar het is zoveel meer! Denk bijvoorbeeld aan lessen op school, waarin wordt ingegaan op interculturele diversiteit. Toch gaat dit blog over een stage in het buitenland en waar die toe kan leiden.

Want, hoe bijzonder kan het lopen. Na hun stage in het academisch ziekenhuis in het Duitse Münster kregen drie van onze studenten een baan aangeboden. En dat na een heel uitzonderlijk jaar dat in het teken stond van corona. De bpv – oftewel beroepspraktijkvorming: kennis en ervaring opdoen door middel van een stage – in het ziekenhuis in Münster was de enige buitenland bpv binnen het College voor Mens & Gezondheid die doorging in coronatijd. En dit ziekenhuis was het eerste ziekenhuis dat Nederlandse coronapatiënten opnam. Daarnaast is het zeker uniek te noemen dat er midden in coronatijd 2 nieuwe stageplaatsen bij kwamen, voor studenten van de opleiding Doktersassistent.

Inmiddels wonen en werken alle drie de voormalige studenten in de Duitse stad en zijn ze parallel aan de deeltijd opleiding HBO-V aan Saxion begonnen. Ik vraag Louis Boelsma, een van hen, of hij het naar zijn zin heeft en nog geen spijt heeft van de beslissing om in Münster te blijven. Zijn antwoord maakt me blij en ik weet weer waarom we zo graag willen dat iedere student een internationale ervaring kan opdoen:

 Het gaat super goed met mij en ik kan met alle zekerheid zeggen dat ik de juiste beslissing heb genomen, ik heb het hier enorm naar mijn zin, vind de afdeling erg interessant en voel me in Münster helemaal thuis.”

Esther ter Haar, Noortje Kotte en Louis Boelsma hebben alle drie de opleiding Verpleegkunde gedaan, een vierjarig traject binnen het College voor Mens & Gezondheid. Tijdens deze opleiding is het mogelijk om in leerjaar 3 en/of 4 een blok van 20 weken stage te lopen in een ziekenhuis. Dat kan in Nederland, maar ook in Duitsland, zoals aan het Universitätsklinikum Münster (UKM). Een waardevolle aanvulling op het al aanwezige aanbod aan leerbedrijven, omdat het om een academisch ziekenhuis gaat.

Waar huisvesting in de studentenstad Münster eerder nog wel eens voor problemen zorgde, is dat vraagstuk nu opgelost. We hebben als ROC van Twente twee jaar geleden een appartement gerenoveerd en gemeubileerd zodat we nu twee keer per jaar woonruimte aan vier studenten kunnen aanbieden. De studenten gaan op stage met ondersteuning van de Erasmusbeurs. Ze werken fulltime in het ziekenhuis mee, waarbij er ook aandacht is voor de opdrachten en – zo nodig – de examinering. Ook is een docent van school met regelmaat online of fysiek aanwezig om de studenten te begeleiden. De grootste uitdaging voor de student is veelal de Duitse taal en de eerste weken in de vreemde omgeving zijn vaak niet makkelijk. Om ze te ondersteunen en beroepsgericht Duits te leren, wordt nu dan ook online taalles aangeboden door een docent Duits. Aan het eind van 20 weken stage is de vreemde taal al heel vertrouwd. Met verbazing heb ik tijdens de borrel, die hun door het UKM na hun examinering werd aangeboden, geluisterd naar de gesprekken van de studenten onderling. Zonder het zelf op te merken, spraken ze Duits met elkaar.

Internationalisering: het levert meer op dan je denkt!

Sabine van Vugt, functionaris internationalisering College Mens & Gezondheid, ook namens Marga Scholten