Selecteer een pagina

Internationalisering betekent voor veel mensen (nog steeds) stagelopen in het buitenland. Er zijn gelukkig ook steeds meer collega’s overtuigd van de noodzaak om in hun eigen les internationale en interculturele dimensies van het werkveld aan te brengen. Integreren van internationalisering in het curriculum komt van twee kanten. Dit gaat door enerzijds internationalisering te borgen en anderzijds door intrinsieke motivatie van de docent: het professionele zelfverstaan (Kelchtermans, 2012).

Bij het ROC van Twente opleiding Sport en Bewegen laat ik studenten kennismaken met andere culturen. Zo ervaren ze hoe het is om een taalbarrière weg te nemen door contact te maken middels sporten. Tijdens de online webinar Internationalisation at home in het curriculum: hoe doe je dat? | Nuffic vertel ik hoe dit is ontstaan en waarom het belangrijk is om docenten(teams) te betrekken bij het integreren van internationalisering in het curriculum.

De online webinar is op 7 oktober van 16.00 tot 17.00 uur. Je aanmelden kan hier: Internationalisation at home in het curriculum: hoe doe je dat? | Nuffic