Selecteer een pagina

In deze post wil ik graag twee animaties onder je aandacht brengen: animatie Nuffic en onze eigen animatie.

Vorige week gaf ik – Babet Hoeberigs – samen met Nuffic-collega, Janneke Dubbelboer, een webinar over internationalisering at home in het mbo. Wat een enorme inspirerende en leuke samenwerking was dat! Wat ik echter vooral met je wil delen, is de animatie over internationalisering in het mbo die Janneke tijdens de webinar lanceerde.

Een animatie waarin uitgelegd wordt wat internationalisering in het mbo is. Dit initiatief van Nuffic maakt het nu nog beter mogelijk om op een toegankelijke manier meer mensen binnen je eigen organisatie te laten zien wat internationalisering is. De centrale boodschap: internationalisering is voor alle studenten van belang. Met internationaliseringsactiviteiten bereiden we studenten voor op de interculturele samenleving en internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. Er bestaan verschillende soorten activiteiten; naast mobiliteit (naar het buitenland) is er internationalisation at home. Deze animatie maakt eens te weer  duidelijk dat internationalisering niet alleen voor studenten is, maar óók voor docenten.

De tweede animatie die ik onder de aandacht wil brengen is onze eigen animatie. Maanden geleden lieten we – beleidsadviseurs internationalisering ROC van Twente en het practoraat – een animatie maken om de kanteling in internationalisering te verbeelden. Het resultaat is hieronder te zien.

Met deze animatie willen we vooral laten zien dat internationalisering in het mbo zoveel meer is dan alleen maar een stage lopen in het buitenland. Internationalisering is een middel. Een middel om studenten voor te bereiden op de internationale en diverse maatschappij, studie- en arbeidsmarkt. Internationalisering at home is een basis, een brede basis waarmee je alle studenten wilt bereiken. De belangrijkste vraag hierbij is: wat wil je studenten meegeven op het gebied van internationalisering? Mobiliteit (in de vorm van stage of excursie in Europa waarvoor Erasmus gelden beschikbaar zijn) en excellentie de twee pijlers die direct verwijzen naar mogelijkheden voor studenten om naar het buitenland te gaan. Deze drie lagen bestaan eigenlijk naast elkaar en kunnen elkaar versterken. Uiteraard kan een grotere aandacht voor internationalisering in het onderwijs leiden tot een grotere (vraag naar) mobiliteit.

Veel kijkplezier!

Animatie Nuffic

 

Onze animatie