Selecteer een pagina

Tijdens de  “Over de grens”-dag van Nuffic presenteerden Babet Hoeberigs (practor) en Daan Maljers (docent-onderzoeker)  hun kijk op mobiliteit 2.0. In deze blog is een stuk te lezen uit een groter artikel dat naar aanleiding van deze dag door Nuffic is gepubliceerd. Voor de gehele weergave van dat artikel ga je naar deze link: Mobiliteit 2.0: ‘In the middle of every difficulty lies opportunity’ | Nuffic

Expliciete waardering van ontwikkeling

Internationalisering is niet alleen naar het buitenland gaan (mobiliteit). Het doel van internationalisering is studenten voor te bereiden op de internationale samenleving. Als ze wel naar het buitenland gaan: wat willen we dan dat studenten daar leren? Vaak is het zelfontplooiing in sneltreinvaart. Naast zelfstandigheid, zelfredzaamheid, een andere taal leren en andere gewoonten zien, ervaren studenten hoe hun toekomstige beroep in een ander land eruitziet. Maar hoe leg je die leeropbrengsten vast?

De beoordeling van een internationale stage is nu vaak gekoppeld aan kerntaken, terwijl de leeropbrengsten vooral in zelfstandigheid en zelfredzaamheid liggen. Hoeberigs: “Het expliciet waarderen van de persoonlijke ontwikkeling zet studenten meer in hun kracht. Het is goed voor hun loopbaan en hun start op arbeidsmarkt. Bedrijven zien de meerwaarde van interculturele competenties, maar koppelen die niet altijd aan een buitenlandervaring. Het is goed als een student dit expliciet kan aantonen.”

De mate waarin studenten hun interculturele competenties ontwikkelen is niet goed in cijfers uit te drukken. Maljers: “Het leereffect is merkbaar of zichtbaar in een gesprek. Wat hebben studenten geleerd? Soms kan het helpen om het participant report van Erasmus+ te bespreken met de student. Deze officiële verantwoording is ook geschikt voor interne reflectie. Zelfs al is het leereffect niet of moeilijk meetbaar: toch moet er waardering voor zijn. Dat kan in een portfolio of reflectiegesprek. Op die manier bereik je een verdubbeling van leren: ervaren én erover praten.”