Selecteer een pagina

Welke competenties heeft een docent nodig om internationaliseringsactiviteiten te begeleiden? Wat moet een docent kunnen om studenten te begeleiden in de ontwikkeling van hun internationale competenties? Moet een docent naar het buitenland zijn geweest om studenten te begeleiden in de ontwikkeling van internationale competenties?

Centraal in al die vragen zit de vraag wat een docent zou moeten kunnen en kennen in het kader van internationalisering. Een vraag die ook het practoraat internationalisering bezighoudt. Een vraag waar we in samenwerking met onze collega Marloes van de Haagse Hogeschool een antwoord op willen vinden voor ROC van Twente.

Nuffic heeft in 2019 het internationale competentiemodel voor studenten ontwikkeld. In dit model worden de verschillende internationale competenties benoemd, gegroepeerd in drie categorieën: interculturele competenties, internationale oriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. Het is een mix van kennis, vaardigheden en houdingen die studenten zouden kunnen opdoen die van belang zijn voor de internationale wereld waarin we leven, werken en studeren. Deze kennis, vaardigheden en houdingen kunnen op verschillende manieren ontwikkelen; er zijn verschillende soorten activiteiten die je kunt doen om daar in het onderwijs een bijdrage aan te leveren. Nuffic heeft in 2021 een vergelijkbaar (concept) model ontwikkeld voor internationale competenties voor docenten.

Els van der Werf van de Hanze Hogeschool heeft in 2017 een model gepubliceerd met internationale competenties (voor medewerkers). In een schema worden van verschillende (internationale) taken – in het hoger onderwijs – competenties benoemd. Zij benoemt hierin verschillende competenties, zoals interculturele competenties, didactische competenties, Engelse taalvaardigheid en Nederlandse taalvaardigheid.

Maar hoe zit dat dan voor het mbo? Welke internationale activiteiten zijn er allemaal? Kunnen we die groeperen? En welke competenties heeft een docent dan nodig?

Op maandag 31 januari hebben we de eerste – van twee – bijeenkomst gehad om samen met collega’s van ROC van Twente te ontdekken wat een docent zou moeten kunnen om verschillende soorten activiteiten te ontwikkelen, uit te voeren, te begeleiden en te organiseren.  Het was een inspirerende sessie waarin alle deelnemers fanatiek hun bijdrage hebben geleverd. In deze sessie hebben we eerst in kaart gebracht welke activiteiten er allemaal zijn/ kunnen zijn. Op maandag 14 februari is de tweede sessie. We kijken er enorm naar uit om met onze collega’s te ontdekken welke kennis, vaardigheden en houdingen onze docenten nodig hebben om internationalisering nog beter te integreren in het onderwijs.

Wordt vervolgd…