Selecteer een pagina

Docenten en opleiders in het mbo zijn dé sleutelfiguren als het gaat om het aanbieden en ontwikkelen van goed onderwijs. Door de samenwerking met Nuffic voegt de opleiding Sport, Bewegen en Gezondheid uit Enschede daad bij het woord: ‘Internationalisering voor iedereen’.

Tijdens een intensieve en inspirerende sessie hebben mijn collega’s en ik onder begeleiding van Danielle Scholtes van Nuffic ons curriculum tegen het internationaliseringslicht gehouden.

In deze blog wil ik je graag vertellen wat we hebben mogen beleven. Ook vertel ik uitgebreid welke stappen we hebben gevolgd, wat ons dat heeft opgeleverd en wat we hier mee gaan doen.

We hadden het vanmiddag goed voor elkaar. Omdat we mochten meewerken aan een pilot van Nuffic, beschikten we niet alleen over een praatplaat en handleiding, maar werden we ook geïnstrueerd door Danielle. In een vloeiende sessie hebben we ons georiënteerd op de betekenis van internationalisering en ons curriculum bijgeschaafd. Door middel van ondersteunde vragen en filmpjes werden we langs de volgende stappen geleid:

1) Betekenis: Wat betekent internationalisering voor jou?

2) Relevantie: hoe internationaal (intercultureel) is onze klas, stage en werkveld?

3) Competenties: welke internationale competenties zijn voor onze studenten van belang?

4) Aanbod: wat doen we al aan internationaliseringsactiviteiten of wat kunnen we nog doen?

5) Aan de slag: wat kunnen we nog doen zodat onze studenten internationaal competent worden?

In het hierop volgende stuk zal ik in het kort beschrijven wat de stappen ons hebben opgeleverd en wat we hier mee gaan doen.

De eerste klap was direct raak: internationalisering is zo veel meer dan stagelopen in het buitenland. Bij de opleiding Sport, Bewegen en Gezondheid leiden we onze studenten op tot leefstijlcoaches die werkzaam zijn in gezondheidscentra, fitness en zorg. De klanten en deelnemers die onze studenten trainen en begeleiden in hun leefstijl zijn niet allen zeer divers: jong, oud, man, vrouw, praktisch opgeleid, wetenschappelijk opgeleid, maar hebben ook verschillende culturele achtergronden en nationaliteiten. Samen kregen we het inzicht dat onze studenten gaan werken in een werkveld waarin culturele sensitiviteit belangrijk is.

Om cultuursensitief te kunnen handelen moeten de jonge professionals een open, nieuwsgierige en respectvolle houding hebben. Ook betekent dit dat ze kennis moet hebben van communicatiestijlen en van diverse culturen. Een leefstijlcoach moet naast het goed kunnen luisteren, observeren en interpreteren ook verschillende perspectieven kunnen innemen.

Mijn collega’s en ik denken dat we dit onze studenten onder andere kunnen leren door in onderwijsactiviteiten aandacht te besteden aan de internationale oriëntatie. Dat betekent dat we meer betrokken willen zijn bij maatschappelijke politieke kwesties op mondiaal niveau en de kennis over de uitoefening van het beroep in andere landen willen vergroten.

Allemaal mooie woorden en voornemens, maar wat gaan we dan doen? We willen dat onze studenten kennis maken met verschillende perspectieven en culturen door in het project Wereldmeiden de studenten in te zetten op de begeleiding van meiden met een migratieachtergrond. Om studenten meer inzicht en kennis mee te geven over de uitoefening van het beroep in andere landen gaan de docenten van methodiek en trainingsleer Engelstalige filmpjes over trends en training principes zoeken. Deze gaan ze bespreken met de docent Engels en daarna deze filmpjes in de les gebruiken. En we gaan in het vak over voeding ons meer internationaal oriënteren door meer te leren en proeven van de verschillende internationale keukens. Zo leren onze studenten het voedingsadvies beter af te stemmen op de culturele achtergrond en nationaliteit van de klanten en deelnemers.

Ik hoop dat ik met deze beschrijving je heb geïnformeerd over de prachtige mogelijkheden die internationalisering heeft te bieden. En dat Nuffic handige tools heeft om hands-on mee aan de slag te gaan. Jij bent aan zet!