Selecteer een pagina

Iets meer dan een maand geleden mochten wij als practoraat internationalisering twee presentaties geven op de MBO onderzoeksdag. Mijn collega docent-onderzoeker Natascha Kuipers heeft hier een presentatie verzorgd over haar verschillende rollen bij participatief onderzoek. Hiervoor werd ze genomineerd voor de categorie onderzoekmethodes. Ook vanaf deze plek nog de complimenten hiervoor. Wat een mooie prestatie!

Zelf mocht ik een workshop geven met de titel tto: tweetalig onderwijs of een geïnternationaliseerd curriculum? Het doel van deze workshop was input leveren vanuit mijn eigen onderzoek waarbij ik vaak tegen problemen aanloop op het moment dat ik de term tweetalig onderwijs gebruik. Tijdens interviews zorgt het begrip tweetalig voor een bepaalde gedachte bij gesprekspartners terwijl het concept van tto veel meer behelst dan alleen de taligheid.
Naast het leveren van input vanuit mijn eigen onderzoek waren er tijdens mijn workshop meerdere experts/ervaringsdeskundigen op het gebied van tto aanwezig. Tijdens de workshop zijn we gestart met het beeld wat de aanwezigen hebben bij de term internationalisering en tto. Vanuit dit startpunt hebben we deze twee begrippen gekoppeld aan de visie van het practoraat ten aanzien van internationalisering en wat tto hierin zou kunnen betekenen.

De 2e taal die in een tto opleiding aan de orde zou moeten komen is slechts één van de eisen waaraan voldaan zou moeten worden wil een opleiding als tto gecertificeerd worden. De andere eisen zoals extra aandacht voor persoonsontwikkeling of extra aandacht voor wereldburgerschap en ontwikkelen van interculturele competenties zijn voor alle studenten van belang. Vanuit onze visie als practoraat willen wij alle studenten voorbereiden op de internationale maatschappij, studie- en arbeidsmarkt. Deze eisen van een tto certificering zijn een prachtig uitgangspunt om voor alle studenten curricula te internationaliseren.

Deze workshop heeft mij nog meer getriggerd om heel concreet naar de eisen van tto te kijken. De 2e taal is hier een onderdeel van en ook in gesprekken met de arbeidsmarkt blijkt dat taligheid zeker heel belangrijk is, maar vooral het durven spreken in een andere taal. Het voeren van informele gesprekken en het geven van presentaties werd genoemd in interviews als belangrijke vaardigheden voor studenten.

We kwamen op het einde van de workshop gezamenlijk tot de conclusie dat tweetalig onderwijs niet de lading dekt voor wat het daadwerkelijk betekent als onderwijsconcept.

De uitspraak die mij het meest is bijgebleven van één van de aanwezigen is de volgende:
‘’Richt het curriculum van een opleiding internationaal in en daarmee voldoe je al grotendeels aan de eisen van tto’’.

Met deze opmerking in mijn achterhoofd vervolg ik mijn onderzoek naar een geïnternationaliseerd curriculum!